Lämpökuvaus

Sähköturvallisuus laki edellyttää kiinteistön haltijaa pitämään sähkölaitteiston turvallisena ja kunnossa. Lämpökuvaus on tähän oivallinen työkalu, jolla voidaan ennaltaehkäistä sähköpalot ja turhat tuotannon seisokit. Lämpökuvauksella voidaan selvittää esimerkiksi ylikuumenevat keskuksien komponentit, huonot kaapeleiden ja kiskostojen liitokset, kuluneet sähkömoottoreiden laakerit, mahdolliset vinokuormitukset jne.
Lämpökuvaksessa kuvataan lämpökameralla, mitataan kuormitusvirtoja ja täytetään muistiinpanoja. Näiden tulosten peruteella asiakkaalle laaditaan lämpökuvausraportti, joka käydään yhteyshenkilön kanssa läpi.
Raportissa tuodaan esille laitteiston yleiskunto sekä havaitut viat ja puutteet.