Koestuspalvelut

Meillä on nykyaikaiset koestuslaitteet ja menetelmät. Pystymme testaamaan kaikki nykyaikaiset suojareleet ja suojat:

  • Ylivirtarele
  • Yli- ja alijänniterele
  • Taajuusrele
  • Differentiaalirele
  • Distanssirele
  • Maasulkurele
  • ym.

Voimme koestaa pien- ja keskijännitekatkaisijat ensiökoestuksella. Testauslaitteistomme pystyy tuottamaan 9500A virran, jolla voidaan testa myös suuret pienjännitekatkaisijat merkistä ja mallista riippumatta. Voimme lisäksi testata suojauksessa käytettävät  virtamuuntajien kyllästymiskäyrät. Virtamuuntajat vanhenavat ajan myötä ja virtamuuntajat kyllästyvät jo huomattavan pienillä virroilla ja aiheuttavat suojauksen toimimattomuuden!

Testauksista ja koestuksista laaditaan tilaajalle mittauspöytäkirja ja raportoidaan poikkeavista mittaustuloksista sekä ehdotetaan korjaustoimenpiteitä.